Kadra dydaktyczna

mgr Barbara Durlik

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:starszy wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 301
telefon:012 617-32-98
e-mail:bdurlik@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek09:45-10:45
Środa12:45-13:45
harmonogram:
GGiOŚ 3L1 B-2 Poniedziałek 11:00 12:30 308 D-11
GGiOŚ 2L6 B-1 Poniedziałek 12:30 14:00 308 D-11
WGiG 2G5 B-1 Wtorek 08:00 08:45 308 D-11
WGiG 2G6 B-1 Wtorek 09:00 10:30 308 D-11
H 3H2 B-2 Wtorek 11:15 12:45 427 D-13
GGiOŚ 3L2 B-2 Środa 14:00 15:30 308 D-11
GGiOŚ 2L6 B-1 Środa 15:45 16:30 308 D-11
WGiG 2G5 B-1 Piątek 08:00 09:30 308 D-11
WGiG 2G6 B-1 Piątek 09:45 10:30 308 D-11
H 3H2 B-2 Piątek 11:00 12:30 322 D-13