Kadra dydaktyczna

mgr Barbara Durlik

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:starszy wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 301
telefon:012 617-32-98
e-mail:bdurlik@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek10:30-11:302018-06-25
Piątek15:00-16:002018-06-29
Wtorek10:30-11:302018-07-03
Środa10:30-11:302018-07-04 OSTATNI TERMIN ZALICZENIA PRZED 2 TERMINEM EGZAMINU
Wtorek10:30-11:302018-09-04
Środa10:30-11:302018-09-05 OSTATNI TERMIN ZALICZENIA PRZED 3 TERMINEM EGZAMINU
Wtorek10:30-11:302018-09-11
Środa10:30-11:302018-09-12
Środa10:30-11:302018-09-19
Czwartek10:30-11:302018-09-20
Wtorek10:30-11:302018-09-25
Czwartek10:30-11:302018-09-27
harmonogram: