Kadra dydaktyczna

mgr Magdalena Konieczna


stanowisko:lektor
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:mkoniecz@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek13:00-13:45
Czwartek11:00-11:45
harmonogram:
EAIiIB 2E8 B-2 Poniedziałek 14:15 15:00 228 D-13
EAIiIB 2E18 B-2 Poniedziałek 15:00 16:30 228 D-13
IMiIP SM4 B-2+ Poniedziałek 17:00 18:30 228 D-13
IMiIP SM8 B-2+ Poniedziałek 18:30 20:00 228 D-13
EiP 3P12 B-2 Środa 15:15 16:45 218 D-13
IMiIP SM11 B-2+ Środa 17:00 18:30 218 D-13
EAIiIB 2E8 B-2 Czwartek 08:15 09:45 218 D-13
EAIiIB 2E18 B-2 Czwartek 10:00 10:45 218 D-13
IMiR 3R26 C-1 Czwartek 14:00 15:30 308 D-13