Kadra dydaktyczna

mgr Anna Ewy


stanowisko:wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:aewy@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek14:15-15:00
Środa16:15-17:00
harmonogram:
IEiT 2T6 B-2 Poniedziałek 15:15 16:45 324 D-13
IMiIP 2M14 B-1 Poniedziałek 17:00 17:45 324 D-13
IMiIP 2M16 B-2 Poniedziałek 18:00 19:30 324 D-13
IMiIP 2M14 B-1 Środa 17:15 18:45 206 D-13
IMiIP 2M16 B-2 Środa 19:00 19:45 206 D-13
EAIiIB 3E11 B-2 Czwartek 08:15 09:45 226 D-13
IEiT 2T6 B-2 Czwartek 10:00 10:45 226 D-13