Kadra dydaktyczna

mgr Anna Ewy


stanowisko:wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:aewy@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Wtorek12:15-13:152018-06-26
Czwartek09:30-10:302018-06-28
Wtorek10:00-11:002018-07-03
Czwartek10:15-11:152018-07-05 termin ostateczny uzyskania zal.przed II term. egz. końc.
Wtorek09:00-10:002018-09-04
Czwartek09:00-10:002018-09-06
Poniedziałek09:00-10:002018-09-10
Środa09:00-10:002018-09-12
Poniedziałek10:30-11:302018-09-17 dyżur w zastępstwie prowadzi mgr K.Flasińska
Środa13:00-14:002018-09-19 dyżur w zastępstwie prowadzi mgr K.Flasińska
Poniedziałek09:00-10:002018-09-24
Środa09:00-10:002018-09-26
harmonogram: