Kadra dydaktyczna

mgr Anna Ewy


stanowisko:wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:aewy@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek13:00-13:45
Środa16:15-17:00
harmonogram:
IEiT 2T3 B-1 Poniedziałek 14:15 15:00 222 D-13
IEiT 2T4 B-1 Poniedziałek 15:15 16:45 222 D-13
IMiC 2C8 B-1 Poniedziałek 17:00 17:45 222 D-13
IMiC 3C1 B-2 Poniedziałek 17:50 19:20 222 D-13
IMiC 2C8 B-1 Środa 17:00 18:30 312 D-11
IMiC 3C2 B-2 Środa 18:30 20:00 312 D-11
IEiT 2T3 B-1 Czwartek 08:30 10:00 89 D-8
IEiT 2T4 B-1 Czwartek 10:05 10:50 89 D-8