Kadra dydaktyczna

mgr Justyna Plezia


stanowisko:lektor
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:12 617-32-36, 12 617-32-37
e-mail:jplezia@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Wtorek11:00-12:002018.06.26
Piątek18:30-19:302018.06.29
Wtorek09:30-10:302018.07.03
Czwartek11:00-12:002018.07.05 ostateczny termin uzyskania zaliczenia przed 2. terminem egzaminu B2
Środa10:00-11:002018.09.05 dyżur w zastępstwie prowadzi mgr Magdalena Dańko
Piątek10:00-11:002018.09.07 Dyżur w zastępstwie prowadzi mgr Magdalena Dańko
Środa12:00-13:002018.09.12
Czwartek09:30-10:302018.09.13
harmonogram: