Kadra dydaktyczna

mgr Elżbieta Suszańska-Brzezicka


stanowisko:lektor
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:esb@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek13:00-13:45
Środa15:30-16:15
harmonogram:
EAIiIB 2E11 B-1 Poniedziałek 14:15 15:00 417 D-13
EAIiIB 2E12 B-1 Poniedziałek 15:15 16:45 417 D-13
IMiIP 2M12 B-1 Poniedziałek 17:15 18:00 417 D-13
IMiIP 2M13 B-1 Poniedziałek 18:10 19:40 417 D-13
IMiR 3R19 B-2 Wtorek 13:55 15:25 301 B-6
IMiR 3R20 B-2 Wtorek 15:30 17:00 301 B-6
IMiIP 2M12 B-1 Środa 17:00 18:30 427 D-13
IMiIP 2M13 B-1 Środa 18:45 19:30 427 D-13
EAIiIB 2E11 B-1 Czwartek 08:15 09:45 232 D-13
EAIiIB 2E12 B-1 Czwartek 09:55 10:40 232 D-13
MN 1N43 B-2+ Czwartek 11:00 12:30 232 D-13
MN 1N42 B-2+ Czwartek 12:30 14:00 232 D-13