Kadra dydaktyczna

mgr Elżbieta Suszańska-Brzezicka


stanowisko:lektor
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:esb@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek14:00-14:45
Środa15:30-16:15
harmonogram:
IEiT 3T3 B-2 Poniedziałek 15:15 16:45 232 D-13
IMiIP 2M7 B-1 Poniedziałek 17:15 18:00 206 D-13
IMiIP 2M8 B-1 Poniedziałek 18:10 19:40 206 D-13
EiP P-2-A-W-45-7 B-1 Wtorek 14:15 15:00 220 D-13
EiP P-2-A-W-45-8 B-1 Wtorek 15:15 16:45 220 D-13
IMiIP 2M7 B-1 Środa 17:00 18:30 232 D-13
IMiIP 2M8 B-1 Środa 18:40 19:25 232 D-13
MN SN3 B-2+ Czwartek 11:00 12:30 226 D-13
MN SN4 B-2+ Czwartek 12:30 14:00 226 D-13
EiP P-2-A-W-45-7 B-1 Czwartek 14:15 15:45 226 D-13
EiP P-2-A-W-45-8 B-1 Czwartek 16:00 16:45 226 D-13