Kadra dydaktyczna

mgr Elżbieta Suszańska-Brzezicka


stanowisko:lektor
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:esb@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Wtorek12:30-13:15
Środa15:30-16:15
harmonogram:
IEiT 3T3 B2 Poniedziałek 14:00 15:30 220 D-13
IMiIP 2M7 B2 Poniedziałek 17:00 18:30 310 D-11
IMiIP 2M8 B2 Poniedziałek 18:30 20:00 310 D-11
EiP P-2-A-W-60-7 B2 Wtorek 14:00 15:30 210 D-13
EiP P-2-A-W-60-8 B2 Wtorek 15:30 17:00 210 D-13
IMiIP 2M7 B2 Środa 17:00 18:30 88 D-8
IMiIP 2M8 B2 Środa 18:30 20:00 88 D-8
EiP P-2-A-W-60-7 B2 Czwartek 14:00 15:30 210 D-13
EiP P-2-A-W-60-8 B2 Czwartek 15:30 17:00 210 D-13