Kadra dydaktyczna

mgr Ewa Nowakowska


stanowisko:wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:wettingn@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek10:00-10:45
Środa12:15-13:00
harmonogram:
GGiOŚ 2L8 B-1 Poniedziałek 11:00 11:45 311 D-11
GGiOŚ 2L9 B-1 Poniedziałek 12:00 13:30 311 D-11
IMiIP 2M6 B-1 Poniedziałek 17:00 17:45 88 D-8
O SO1 B-2+ Wtorek 11:00 12:30 310 D-11
O SO2 B-2+ Wtorek 12:30 14:00 310 D-11
GGiOŚ 2L8 B-1 Środa 14:15 15:45 213 D-13
GGiOŚ 2L9 B-1 Środa 16:00 16:45 213 D-13
IMiIP 2M6 B-1 Środa 17:00 18:30 213 D-13
IEiT 6T111 NULL Czwartek 09:00 10:30 309 D-11