Kadra dydaktyczna

mgr Rafał Głowacz

Z-ca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:lektor
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:12 617-32-36, 12 617-32-37
e-mail:rglowacz@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek12:45-13:45
Środa13:00-15:00
harmonogram:
GGiOŚ 3L6 B-2 Poniedziałek 11:00 12:30 307 D-13
IEiT ST5 B-2+ Poniedziałek 14:00 15:30 308 D-11
IEiT ST6 B-2+ Poniedziałek 15:30 17:00 308 D-11
IMiIP SM2 B-2+ Poniedziałek 17:15 18:45 308 D-11
IMiIP SM3 B-2+ Poniedziałek 18:45 20:15 308 D-11
GGiOŚ 3L5 B-2 Środa 15:15 16:45 312 D-11
EAIiIB SB6 B-2+ Środa 17:00 18:30 312 D-11
EAIiIB SE9 B-2+ Czwartek 17:00 18:30 312 D-11
EAIiIB SE10 B-2+ Czwartek 18:30 20:00 312 D-11