Kadra dydaktyczna

mgr Magdalena Jurczakiewicz


stanowisko:lektor
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:jurczak@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Wtorek17:15-18:00
Piątek11:15-12:00
harmonogram:
IEiT 3T14 B-2 Poniedziałek 15:30 17:00 228 D-13
IMiIP 2M10 B-2 Poniedziałek 17:15 18:00 206 D-13
IMiIP 2M11 B-2 Poniedziałek 18:05 19:35 206 D-13
IMiR 2R4 B-2 Wtorek 14:30 15:15 106 B-2
IMiR 2R5 B-2 Wtorek 15:30 17:00 106 B-2
GGiOŚ 3L1 B-2 Środa 15:30 17:00 226 D-13
IMiIP 2M10 B-2 Środa 17:15 18:45 226 D-13
IMiIP 2M11 B-2 Środa 18:50 19:35 226 D-13
IMiR 2R4 B-2 Czwartek 14:15 15:45 303 B-4
IMiR 2R5 B-2 Czwartek 16:00 16:45 303 B-4
WGiG 1G1 B-1 Piątek 07:45 09:15 226 D-13
WGiG 1G2 B-1 Piątek 09:15 10:45 226 D-13