Kadra dydaktyczna

mgr Magdalena Jurczakiewicz


stanowisko:lektor
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:jurczak@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek14:45-15:30
Czwartek16:40-17:25
harmonogram:
IEiT 3T14 B-2 Poniedziałek 15:30 17:00 312 D-11
IMiIP 2M10 B-2 Poniedziałek 17:15 18:00 88 D-8
IMiIP 2M11 B-2 Poniedziałek 18:05 19:35 88 D-8
IMiR 2R4 B-2 Wtorek 14:15 15:00 89 D-8
IMiR 2R5 B-2 Wtorek 15:05 16:35 89 D-8
GGiOŚ 3L1 B-2 Środa 15:30 17:00 224 D-13
IMiIP 2M10 B-2 Środa 17:15 18:45 224 D-13
IMiIP 2M11 B-2 Środa 18:50 19:35 224 D-13
IMiR 2R4 B-2 Czwartek 14:15 15:45 310 D-11
IMiR 2R5 B-2 Czwartek 15:50 16:35 310 D-11
WGiG 1G47 B-2+ Piątek 09:15 10:45 324 D-13
WGiG 1G46 B-2+ Piątek 11:00 12:30 324 D-13