Kadra dydaktyczna

mgr Monika Hryniewicz


stanowisko:wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:hryniew@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek10:00-10:45
Środa13:00-13:45
harmonogram:
GGiOŚ 3LT1 B-2 Poniedziałek 11:00 12:30 213 D-13
GGiOŚ 3LT1 B-2 Środa 14:00 15:30 210 D-13
GGiIŚ D-4-A-B2+-7 B-2+ Czwartek 17:00 18:30 206 D-13
GGiIŚ D-4-A-B2+-8 B-2+ Czwartek 18:30 20:00 206 D-13