Kadra dydaktyczna

mgr Anna Wołczyńska


stanowisko:wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:anna.wolczynska@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek10:30-11:15
Czwartek11:00-11:45
harmonogram:
H H-2-A-W-45-8 B-1 Poniedziałek 11:30 13:00 224 D-13
EiP P-2-A-W-45-10 B-1 Wtorek 14:15 15:00 206 D-13
GGiOŚ SL10 B-2+ Środa 08:00 09:30 308 D-11
GGiOŚ SL11 B-2+ Środa 09:30 11:00 308 D-11
IMiC SC3 B-2+ Środa 17:00 18:30 230 D-13
IMiC SC4 B-2+ Środa 18:30 20:00 230 D-13
H H-2-A-W-45-8 B-1 Czwartek 12:00 12:45 417 D-13
EiP P-2-A-W-45-10 B-1 Czwartek 14:15 15:45 218 D-13