Kadra dydaktyczna

mgr Elżbieta Kania


stanowisko:starszy wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:ekania@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Wtorek13:00-13:45
Czwartek09:45-10:30
harmonogram:
FiIS 2F7 C-1 Poniedziałek 08:15 09:00 232 D-13
FiIS 2F8 C-1 Poniedziałek 09:15 10:45 232 D-13
EiP 2P9 C-1 Wtorek 14:15 15:00 220 D-14
EiP 2P10 C-1 Wtorek 15:15 16:45 220 D-13
GGiOŚ 1L14 C-1 Środa 15:30 17:00 230 D-13
IMiIP 1M3 B-1 Środa 17:10 18:40 230 D-13
IMiIP 1M4 B-1 Środa 18:45 20:15 230 D-13
FiIS 2F7 C-1 Czwartek 11:25 12:55 213 D-13
FiIS 2F8 C-1 Czwartek 13:00 13:45 213 D-13
EiP 2P9 C-1 Czwartek 14:15 15:45 226 D-13
EiP 2P10 C-1 Czwartek 16:00 16:45 226 D-13