Kadra dydaktyczna

mgr Anna Krukiewicz-Gacek

Kierownik Studium Jezyków Obcych

stanowisko:starszy wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 301
telefon:012 617-32-98
e-mail:kruk@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek09:00-10:00
Środa08:30-09:30
harmonogram: