Kadra dydaktyczna

mgr Barbara Dulba


stanowisko:lektor
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:bstrzy@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
¦roda16:10-16:55
Czwartek14:20-15:05
harmonogram:
IMiIP 1M8 C1 Poniedziałek 17:00 18:30 322 D-13
IMiIP 2M13 B2 Poniedziałek 18:30 20:00 322 D-13
GGiI¦ D-2-A-W-60-5 B2 Wtorek 17:15 18:45 228 D-13
GGiI¦ D-1-A-U-30-2 B1 Wtorek 18:45 20:15 228 D-13
IMiIP 1M9 C1 ¦roda 17:00 18:30 310 D-11
IMiIP 2M13 B2 ¦roda 18:30 20:00 310 D-11
FiIS F-1-A-Y-30-6 B2 Czwartek 11:00 12:30 218 D-13
EAIiIB 1B20 C1 Czwartek 12:30 14:00 218 D-13
IMiR 3R22 B2 Czwartek 15:30 17:00 218 D-13
GGiI¦ D-2-A-W-60-5 B2 Czwartek 17:15 18:45 218 D-13
GGiI¦ D-1-A-U-30-4 B1 Czwartek 18:45 20:15 218 D-13