Kadra dydaktyczna

mgr Anna Olszańska


stanowisko:lektor
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:12 617-32-36, 12 617-32-37
e-mail:olszansk@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Wtorek12:00-13:002018.06.26
Piątek10:00-11:002018.06.29
Wtorek12:00-13:002018.07. 03
Czwartek11:00-12:002018.07. 05 ostateczny termin uzyskania zaliczenia przed II terminem egzaminu B2
Wtorek12:00-13:002018.09.04
Środa12:00-13:002018.09.05 ostateczny termin uzyskania zaliczenia przed III terminem egzaminu B2
Wtorek12:00-13:002018.09.11
Czwartek12:00-13:002018.09.13
Wtorek12:00-13:002018.09.18
Czwartek12:00-13:002018.09.20
Wtorek12:00-13:002018.09.25
Czwartek12:00-13:002018.09.27
harmonogram: