Kadra dydaktyczna


mgr Beata Dulian

stanowisko:starszy wykładowca
język:francuski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:dulian@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Środa16:45-17:30
Czwartek14:00-14:45
harmonogram:
MW 2MW1 B-1 Wtorek 16:30 18:45 307 D-13
MW 1MW40 B-2+ Wtorek 19:00 20:30 307 D-13
MW 3MW1 B-2 Środa 15:00 16:30 309 D-11
MW 2MW4 B-1 Środa 17:45 20:00 309 D-11
MW 1MW41 B-2+ Czwartek 15:00 16:30 1.2 D-10