Kadra dydaktyczna


mgr Magdalena Pabisiak


stanowisko:starszy wykładowca
język:hiszpanski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:mpabis@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek14:05-14:55
Czwartek15:05-15:55
harmonogram:
FiIS 3F1 A-1 Poniedziałek 09:30 11:00 H-65 D-8
IEiT 3E1 A-1 Poniedziałek 15:00 16:30 H-65 D-8
MW 3MW4 A-2 Wtorek 18:45 20:15 H-65 D-8
MW 3MW1 B-1 Wtorek 20:15 21:45 H-65 D-8
MW 2MW1 B-2 Czwartek 16:00 18:15 H-65 D-8