Kadra dydaktyczna

mgr Dorota Lupa

Kierownik Zespołu Języków Germańskich Romańskich i Słowiańskich

stanowisko:starszy wykładowca
język:niemiecki
pokój:D-11, pok. 301
telefon:012 617-32-98
e-mail:dolupa@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek10:15-11:152018.06.25
Środa08:00-09:002018.06.27
Wtorek13:30-14:302018.07.03
Czwartek10:30-11:302018.07.05
harmonogram: