Kadra dydaktyczna

dr Marek Olszański


stanowisko:starszy wykładowca
język:niemiecki
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:olszan@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek10:35-11:20
Środa10:15-11:00
harmonogram:
MW 3MW1 B-2 Poniedziałek 09:00 10:30 307 D-11
MW 2MW6 B-2 Poniedziałek 19:15 20:00 210 D-13
MW 2MW7 B-1 Poniedziałek 20:15 21:00 210 D-13
MW 3MW11 B-1 Wtorek 18:30 20:00 222 D-13
MW 2MW7 B-1 Środa 20:00 21:30 308 D-13
EAIiIB 3EB1 B-1 Czwartek 09:20 10:50 72 D-8
MW 2MW6 B-2 Czwartek 11:20 12:50 72 D-8
MW 1MW41 B-2+ Czwartek 19:45 21:15 308 D-13