Kadra dydaktyczna

dr Marek Olszański


stanowisko:starszy wykładowca
język:niemiecki
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:olszan@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek09:30-10:15
Czwartek19:15-20:00
harmonogram:
MW 2MW1 B-1 Poniedziałek 08:30 09:15 307 D-11
MW 2MW3 B-2 Poniedziałek 17:30 19:00 72 D-8
MW 1MW45 B-2+ Środa 08:30 10:00 71 D-8
MW 2MW5 A-2 Środa 17:45 19:15 202 D-13
MW 2MW1 B-1 Czwartek 11:15 12:45 307 D-11
MS 1MS40 B-2+ Czwartek 17:30 19:00 72 D-8
MW 2MW3 B-2 Czwartek 20:15 21:00 89 D-8
MW 2MW5 A-2 Piątek 11:30 12:15 307 D-11