Kadra dydaktyczna

mgr Ewa Bodzek

Zastępca Kierownika SJO

stanowisko:starszy wykładowca
język:niemiecki
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:bodzek@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek12:45-13:45
Czwartek11:00-12:00
harmonogram:
IEiT 2E1 B-1 Poniedziałek 14:00 14:45 307 D-11
IEiT 3E1 B-2 Poniedziałek 15:00 16:30 307 D-11
IEiT 2E1 B-1 Czwartek 09:15 10:45 307 D-11