Kadra dydaktyczna

mgr Anna Mirocka-Jugowska


stanowisko:wykładowca
język:niemiecki
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:ankamj@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
harmonogram: