Kadra dydaktyczna

mgr Ewa Brzezicka


stanowisko:wykładowca
język:niemiecki
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:ebrzezi@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Wtorek09:00-10:002018-07-03
Czwartek08:00-09:002018-07-05 ostateczny termin uzyskania zalicz.przed II terminem egzam.końcowego B2
Poniedziałek09:00-10:002018-09-03
Środa09:00-10:002018-09-05
Poniedziałek10:00-11:002018-09-10 w zastępstwie mgr Dariusz Kałuża
Środa10:00-11:002018-09-12 w zastępstwie mgr Dariusz Kałuża
Poniedziałek10:00-11:002018-09-17 w zastępstwie mgr Dariusz Kałuża
Środa10:00-11:002018-09-19 w zastępstwie mgr Dariusz Kałuża
Poniedziałek09:00-10:002018-09-24
Środa09:00-10:002018-09-26
harmonogram: