Kadra dydaktyczna

mgr Ewa Brzezicka


stanowisko:wykładowca
język:niemiecki
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:ebrzezi@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek18:00-18:45
Czwartek13:00-13:45
harmonogram:
MW 2MW2 A-1 Poniedziałek 19:00 20:30 417 D-13
MW 2MW2 A-1 Wtorek 17:50 18:35 232 D-13
MW 3MW9 B-1 Wtorek 18:45 20:15 232 D-13
IMiC 1C44 B-2+ Środa 17:00 18:30 308 D-13
MW 2MW5 B-1 Środa 19:00 20:15 308 D-13
MW 2MW5 B-1 Czwartek 08:45 09:45 307 D-13
IMiR 3R1 B-2 Czwartek 14:00 15:30 307 D-11
IMiR 3R2 A-2 Czwartek 15:35 17:05 307 D-11