Kadra dydaktyczna


mgr Magdalena Frączek


stanowisko:lektor
język:polski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:fraczekm@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek13:55-14:40
Piątek14:30-15:15
harmonogram:
MW 1MW14 A-1 Monday 11:15 13:30 202 D-13
MW 1MW1 A-1 Tuesday 08:15 10:30 202 D-13
MW 1MW1 A-1 Tuesday 10:45 12:15 202 D-13
MW 1MW1 A-1 Tuesday 12:30 14:00 202 D-13
MW 1MW15 A-1 Tuesday 15:00 17:15 217 D-13
MW 1MW14 A-1 Wednesday 08:45 11:00 202 D-13
MW 1MW15 A-1 Wednesday 11:15 13:30 202 D-13
MW 1MW16 A-1 Wednesday 13:40 15:55 202 D-13
MW 1MW1 A-1 Thursday 08:15 10:30 202 D-13
MW 1MW1 A-1 Thursday 10:45 12:15 202 D-13
MW 1MW1 A-1 Thursday 12:30 14:00 202 D-13
MW 1MW16 A-1 Thursday 14:15 16:30 202 D-13
MW 1MW1 A-1 Friday 08:45 11:00 202 D-13
MW 1MW1 A-1 Friday 11:10 12:40 202 D-13
MW 1MW1 A-1 Friday 12:50 14:20 202 D-13