Kadra dydaktyczna


mgr Anna Stępniowska

stanowisko:lektor
język:polski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:anstep@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek14:00-15:002018.06.25
Środa14:00-14:002018.06.27
Poniedziałek14:00-15:002018.07.02
Czwartek10:45-11:452018.07.05
Poniedziałek14:00-15:002018.09.03
Środa08:00-09:002018.09.05
Środa14:00-15:002018.09.12
Piątek14:00-15:002018.09.14
Poniedziałek10:00-11:002018.09.17
Środa10:00-11:002018.09.19
Poniedziałek14:00-15:002018.09.24
Środa12:00-13:002018.09.26
harmonogram: