Kadra dydaktyczna


mgr Anna Stępniowska

stanowisko:lektor
język:polski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:anstep@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Wtorek10:30-11:15
Czwartek08:30-09:15
harmonogram:
MW 1MW18 A-1 Monday 11:15 13:30 307 D-11
MW 1MW19 A-1 Tuesday 11:30 13:45 71 D-8
MW 1MW18 A-1 Wednesday 13:45 16:00 307 D-11
MW 1MW19 A-1 Thursday 11:15 13:30 308 D-13