Kadra dydaktyczna


mgr Dariusz Kałuża

stanowisko:wykładowca
język:polski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:kaluza@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Piątek10:30-11:15on Fridays
Środa12:30-13:15on Wednesdays
harmonogram:
MW 1MW3 B-1 Monday 16:00 17:15 206 D-13
MW 1MW2 B-1 Tuesday 17:00 18:30 322 D-13
MW 1MW3 B-1 Wednesday 19:00 20:45 218 D-13
MW 1MW2 B-1 Friday 19:05 20:35 308 D-13