Egzaminy międzynarodowe


TestDaF to egzamin z języka niemieckiego dla cudzoziemców, którzy chcą studiować w Niemczech. Certyfikat TestDaF potwierdza wystarczającą znajomość języka do podjęcia studiów. Ponadto egzamin TestDaF skierowany jest do wszystkich osób, które potrzebują udokumentowanego potwierdzenia znajomości języka niemieckiego, np. do celów zawodowych w Polsce.
Egzamin jest opracowywany centralnie przez Instytut TestDaF w Hagen, tam też sprawdzany i oceniany. Egzamin TestDaF można zdać w Polsce w 10 licencjonowanych ośrodkach, w których jest przeprowadzany przez przeszkolonych egzaminatorów (wykaz osrodków egzaminacyjnych znajduje się na stroniewww.testdaf.de). Fundacja Lektorów AGH w Krakowie wraz ze Studium Języków Obcych AGH jest licencjonowanym ośrodkiem egzaminacyjnym.

Egzaminy TestDaF w Fundacji lektorów AGH w Krakowie w roku 2009

NR EGZAMINU DATA EGZAMINU ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
T037 12.02.2009 13.01.2009, godzina 14.00
T038 22.04.2009 23.03.2009, godzina 14.00
T039 09.06.2009 11.05.2009, godzina 14.00
T042 10.11.2009 12.10.2009, godzina 14.00

EGZAMINY T040 oraz T041 (w lipcu oraz we wrześniu) nie odbędą się Aby dokonać zgłoszenia na egzamin należy:
1. złożyć w sekretariacie SJO wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (Anmeldung zum TestDaF), który można pobrać ze strony internetowejwww.testdaf.de (zakładka: Infos Fur Teilnehmende > Die Prufung);
2. złożyć w sekretariacie SJO kserokopię dowodu opłaty egzaminacyjnej na konto Fundacji Lektorów AGH
Sekretariat Studium Języków Obcych AGH znajduje się przy ul. Kawiory 26A, pok 304;
dokumenty można składac od poniedziałku do piatku w godz. 10.00 - 14.00.
Dokumenty te mozna przesłac faksem na numer 012 617 32 80.

Informacje o opłacie egzaminacyjnej (ok. 400 zł, w zależności od kursu euro) oraz numer konta można uzyskać pod numerami tel. 617-47-46, 617-32-03, 617-32-04

Jeżeli obydwa w/w dokumenty nie wpłyną do sekretariatu w terminie podanym w tabeli , kandydat nie zostanie zgłoszony na egzamin, a wniesiona ew. opłata zostanie zwrócona.
Dodatkowe pytania można kierować na adres:testdaf@agh.edu.pl

Bliższych informacji udzielają w godzinach konsultacji:

Mgr Elżbieta Michalec -emichal@agh.edu.pl

Mgr Dariusz Kałuża -kaluza@agh.edu.pl

Fundacja Lektorów AGH proponuje kursy przygotowujące do egzaminu TestDaf. Kursy te obejmują 40 godzin lekcyjnych i umożliwiają zapoznanie się ze strukturą egzaminu oraz omówienie testów wzorcowych (Modelltests), o kursy można tez pytać pod podanymi powyżej numerami telefonów lub wysyłając e-mail na jeden z podanych powyżej adresów.