From Mirek Socha zapraszam!

DICOM: DICOM

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine,
standard cyfrowej wymiany informacji medycznych

Opracował: mgr inż. Mirosław Socha

Informacje zawarte poniżej pochodzą z mojej pracy dyplomowej, obronionej w 2005r. Zawarte informacje mogą być częściowo nieaktualne, zwłaszcza w kwestii szczegółowych rozwiązań. Sądzę jednak, że mogą być cenna dla osób, które zaczynają swoją przygodę z DICOM'em.


Wprowadzenie

Wraz z rozwojem tomografii komputerowej w latach siedemdziesiątych konieczne stało się opracowanie standardu umożliwiającego wymianę informacji graficznych oraz towarzyszących im danych medycznych między różnymi urządzeniami i systemami informatycznymi. Pierwszy zarys standardu został opracowany w 1983 roku przez American College of Radiology (ACR) oraz National Electrical Manufacturers Association (NEMA) i został opublikowany pod nazwą ACR-NEMA Standards Publication No. 300-1985. W 1988 roku powstała druga wersja dokumentu, zaś w 1993 roku powstała wersja trzecia, znacznie rozbudowana i uzupełniona o nowe możliwości. Zmieniono wówczas nazwę standardu na Digital Imaging and Communications in MedicineDICOM.

Standard DICOM powstał w celu popularyzacji cyfrowej wymiany danych, ułatwienia tworzenia oraz rozbudowy systemów archiwizacji obrazów PACS (ang. Picture Archiving and Comunication Systems) oraz wymiany informacji medycznych z innymi systemami informatycznymi stosowanymi w medycynie (ang. Hospital Information SystemHIS). DICOM jest uzupełnieniem standardu Health Level SevenHL7 o zasady komunikacji i wymianę obrazów w medycynie, nie występujących w normie HL7 .

Osoby zainteresowane analizą danych medycznych bardzo szybko spotkają się z plikami DICOM. Obecnie istnieje duża liczba różnego rodzaju oprogramowania, które umożliwia zaglądnięcie do plików DICOM. Przykładowo program Matlab posiada funkcje umożliwiające analizę (dicominfo) oraz wczytywanie (dicomread) danych medycznych z plików DICOM. Jednak po zaglądnięciu bardzo szybko okazuje się, że informacji jest tak dużo, że ich analiza jest bardzo trudna.

W niniejszym opracowaniu chciałem przybliżyć podstawy DICOMu - ich poznanie może znacznie ułatwić zrozumienie struktury danych zawartych w plikach DICOM. Mam nadzieję, że założenie to przynajmniej w niewielkiej części mi się udało :) Zapraszam do lektury!

Tematyka

Biblioteki

Informacje w sieci


Opinie

Komentarz: 
Autor: 
Przepisz code 438

Retrieved from http://home.agh.edu.pl/~socha/pmwiki/pmwiki.php/DICOM/DICOM
Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2009, 00:21