DICOM »

Dokumentacja

<< | DICOM | Opis standardu DICOM >>

Dokumentacja opisująca DICOM jest redagowana przez NEMA Diagnostic Imaging and Therapy Systems Division i dostępna w postaci zestawu następujących dokumentów:

 • PS 3.1: Introduction and Overview – zawiera wprowadzenie oraz informacje podstawowe na temat standardu
 • PS 3.2: Conformance – zawiera definicje podstawowych zasad oraz pojęć
 • PS 3.3: Information Object Definitions – definiuje informatyczną reprezentację fizycznych danych – format danych, w postaci zbiorów parametrów (ang. Data Elements)
 • PS 3.4: Service Class Specifications – definiuje metody służące do obsługi informatycznych reprezentacji danych
 • PS 3.5: Data Structure and Encoding – określa sposób kodowania oraz niezbędne struktury wymagane do budowy pełnej informacji o rzeczywistej informacji medycznej
 • PS 3.6: Data Dictionary – zawiera tzw. słownik danych, czyli spis wszystkich możliwych informacji występujących w standardzie wraz z ich nazwą oraz kodami liczbowymi umożliwiającymi identyfikację danych
 • PS 3.7: Message Exchange – definiuje sposób wymiany informacji między aplikacjami
 • PS 3.8: Network Communication Support for Message Exchange – dokument definiuje sposób wymiany informacji między aplikacjami DICOM z wykorzystaniem protokołu TCP/IP. Standard DICOM wykorzystuje warstwową strukturę modelu ISO OSI
 • PS 3.10: Media Storage and File Format for Data Interchange – opisuje model archiwizacji danych na nośnikach zewnętrznych. Dokument ten był podstawowym źródłem informacji na temat struktury danych na płycie CD zawierającej dane z tomografii komputerowej
 • PS 3.11: Media Storage Application Profiles – określa wymagania stawiane aplikacjom gromadzącym dane w standardzie DICOM
 • PS 3.12: Storage Functions and Media Formats for Data Interchange – definiuje funkcje, nośniki oraz sposoby wymiany danych
 • PS 3.14: Grayscale Standard Display Function – określa sposoby prezentacji danych graficznych, np. sposoby kalibracji monitorów
 • PS 3.15: Security Profiles – opisuje aspekty bezpieczeństwa danych
 • PS 3.16: Content Mapping Resource – definiuje szablony obiektów używanych w standardzie

<< | DICOM | Opis standardu DICOM >>

HomePage

Dydaktyka

Materiały do pobrania

Praca naukowa

Programowanie

Projekty

Lista stron


edit

Page last modified on 17.10.2009, 18:39 - Powered by PmWiki

|