From Mirek Socha zapraszam!

DICOM: Logiczna Budowa Pliku

<< Zawartość DICOMDIR | DICOM | Analiza zawartości pliku DICOMDIR >>

Dane zawarte w każdym pliku DICOM podzielone są na dwie części:

Obydwie części zawierają dane w postaci strumienia informacji (ang. Data Set), który jest uporządkowanym strumieniem elementów danych (ang. Data Element). Strumień elementów danych można zaobserwować w przytoczonym powyżej binarnym fragmencie pliku DICOM.

Informacje o pliku (Dicom-Meta-Information-Header) są wymagane dla każdego pliku DICOM. Dokument PS 3.10 ściśle określa zawartość tej części pliku. Część zawierająca dane (Dicom-Data-Set) przechowuje informacje o jednym obiekcie typu Service-Obiect-Pair instance (SOP instance). Obiektem tym może być np.: pojedynczy przekrój CT, pojedyncza klatka wirtualnej bronchoskopii wygenerowana na aparacie CT lub opis zawartości nośnika, tak jak ma to miejsce w przypadku pliku DICOMDIR.

Retrieved from http://home.agh.edu.pl/~socha/pmwiki/pmwiki.php/DICOM/LogicznaBudowaPliku
Data ostatniej modyfikacji: 02.02.2009, 20:39