DICOM »

Model Informacji

<< Budowa standardu DICOM | DICOM | Dane CT zapisane na nośniku fizycznym >>

Wprowadzono jasno sprecyzowany i dokładnie określony model informacji (ang. Information Objects Definition – IOD, dokument PS 3.3), określający format danych dla różnych typów informacji, takich jak: obrazy, przebiegi czasowe, obiekty graficznych, raporty, wydruki itp. Model informacji IOD grupuje dane w tematycznych zbiorach, zwanych Entities oraz podzbiorach zwanych modułami. Każdy moduł tworzony jest przez zbiór atrybutów. Rysunek 4 prezentuje budowę obiektu IOD.


Rysunek 4. Struktura modelu informacji IOD - Information Object Definition, PS 3.3.

Podstawowa jednostka danych – Data Element

Atrybut jest opisywany formatem elementu danych tzw. Data Element, zdefiniowanym w słowniku danych (PS 3.6) i stanowi podstawową jednostkę danych. Data Element opisywany jest przy pomocy:

  • identyfikatora elementu danych (ang. Tag) złożonego z dwóch liczb określających: grupę (ang. Group) oraz element grupy (ang. Element), zapisywanych w postaci liczb heksadecymalnych,
  • typu danych (ang. Value Representation), określonego w postaci pary liter w kodzie ASCII i umożliwiającego poprawną interpretację danych,
  • rozmiaru elementu (ang. Value Length) wyrażonego w bajtach,
  • informacji takich jak: nazwisko pacjenta, rozdzielczość obrazu itp.

Strumień informacji – Data Set

Strumień informacyjny (ang. Data Set) jest uporządkowanym strumieniem elementów danych (ang. Data Element) co przedstawiono na rysunku 5. Norma w dokumencie PS 3.3 w pełni opisuje katalog typów danych, rodzaju danych, itp.


Rysunek 5.

Oprócz definicji obiektu danych istotne jest skojarzenie z nim elementu usługi czyli tzw. Service Element. Obiekt Service-Obiect Pair (SOP) łączy dane z serwisami i definiuje różne usługi związane z modelem informacji IOD. W standardzie DICOM wprowadzono również techniki umożliwiające jednoznaczną identyfikację oraz ochronę danych (PS 3.15), pozwalające na sprecyzowanie zależności między danymi, np. podczas transmisji przez sieć. Norma nie definiuje szczegółów implementacji, wymogów dotyczących możliwości i funkcji urządzeń oraz sposobu testowania, czy zatwierdzania zgodności konkretnej implementacji ze standardem DICOM. Z tego też powodu zdarza się, że dwa różne urządzenia, będące zgodnie ze standardem DICOM, nie są zdolne do wymiany informacji! Jest to przejawem walki różnych producentów o wpływy na rynku.

<< Budowa standardu DICOM | DICOM | Dane CT zapisane na nośniku fizycznym >>

HomePage

Dydaktyka

Materiały do pobrania

Praca naukowa

Programowanie

Projekty

Lista stron


edit

Page last modified on 02.02.2009, 02:02 - Powered by PmWiki

|