DICOM »

Zawartosc DICOMDIR

<< Logiczna budowa pliku | DICOM | Wszystkie tematy na jednej stronie >>

W przytoczonym zdekodowanym fragmencie pliku DICOMDIR, w części zawierającej dane, po czterech rekordach opisujących strukturę pliku, następuje sekwencja danych określająca strukturę danych na nośniku. Zaczyna się od elementu danych (0004,1220), opisującego DirectoryRecordSequence. Każda sekwencja danych zawiera zestawy danych nazywane Item, zaczynające się od elementu danych o identyfikatorze (ang. Data Element Tag) równym (fffe,e000), a kończone tzw. ItemDelimitationItem, elementem danych o identyfikatorze (fffe,e00d). W praktyce, element określający koniec zestawu danych (ItemDelimitationItem) nie występuje w plikach.

W prezentowanym przykładzie, pierwszy zestawy danych (ang. Item) przechowuje informacje o pacjencie. Zawartość poszczególnych zestawów danych definiuje element danych nazywany DirectoryRecordType o identyfikatorze (0004,1430). Poniżej, w tabeli 5 powtórnie przytoczono fragment opisujący pacjenta.


                   Tabela 5. Zestaw elementów danych opisujący dane pacjenta. 
  (fffe,e000) na   "Directory Record" PATIENT #=9   #  138, 1 Item 
  #  offset= $384 
    (0004,1400) up   $0               #   4, 1 OffsetOfTheNextDirectoryRecord 
    (0004,1410) US   65535             #   2, 1 RecordInUseFlag 
    (0004,1420) up   $530              #   4, 1 OffsetOfReferencedLowerLevelDirectoryEntity 
    (0004,1430) CS   [PATIENT]           #   8, 1 DirectoryRecordType 
    (0008,0005) CS   [ISO_IR 100]          #   10, 1 SpecificCharacterSet 
    (0010,0010) PN   [C*******^M*****]       #   16, 1 PatientsName 
    (0010,0020) LO   [1234/56/7890]         #   12, 1 PatientID 
    (0010,0030) DA   [19010101]           #   8, 1 PatientsBirthDate 
    (0010,0040) CS   [M]              #   2, 1 PatientsSex 
 (fffe,e00d) na   "ItemDelimitationItem for re-encoding" #   0, 1 ItemDelimitationItem 

Zestaw danych (ang. Item) zawiera: informacje na temat hierarchii danych (elementy danych o numerze grupy 0004), sposób kodowania danych (SpecificCharacterSet - (0008,0005)) oraz dane o pacjencie (o numerze grupy 0010), takie jak: nazwisko pacjenta (0010,0010), identyfikator pacjenta (0010,0020), data urodzenia (0010,0030), płeć (0010,0040). Ze względu na ochronę danych osobowych, rzeczywiste informacje zostały w tabeli zastąpione wartościami przypadkowymi.

Kolejny zestaw danych opisuje badanie (ang. Study). Budowa zestawu jest podobna do informacji o pacjencie, tzn. najpierw występują informacje organizujące strukturę pliku (grupa numer 0004), standard kodowania znaków, a następnie właściwe informacje o badaniu, takie jak: data i godzina badania, opis badania, unikatowy kod UID (ang. Unique Identifier) oraz numer badania.

Trzeci zestaw danych opisuje serię danych (ang. Series). Również w tym przypadku występują informacje organizujące dane, a także opis konkretnej serii danych: data i czas, pochodzenie serii (modalność, dane CT), nazwa oraz adres instytucji wykonującej badanie, opis serii (w tym przypadku jest to wirtualna bronchoskopia wykonana na aparacie CT – SSD Collection, ang. Shaded Surface Display), unikatowy kod UID (ang. Unique Identifier) oraz numer serii.

Po opisie serii, następuje opis poszczególnych obrazów. W przytoczonym w tabeli 3 fragmencie pliku DICOMDIR znajdują się dwa zestawy danych opisujące pliki z danymi graficznymi – elementy danych DirectoryRecordType o identyfikatorach (0004,1430) zawierają wpis Image. Pierwszy opisuje wirtualną bronchoskopię, drugi pojedynczy przekrój tomografii komputerowej. Typ przechowywanych danych określany jest w elemencie danych ImageType o identyfikatorze (0008,0008). Jedną z ważniejszych informacji zawartych w zestawie danych jest ścieżka dostępu oraz nazwa pliku z danymi. Informacja ta zawarta jest w elemencie danych ReferencedFileID, o identyfikatorze (0004,1500), w postaci łańcucha znaków (VR = CS, code string). W obydwu przytoczonych w tabeli 3 przykładowych zestawach danych, występują informacje o dacie i czasie powstania obrazów, unikatowych numerach UID, numerze obrazu w serii (InstanceNumber) oraz rozdzielczości (ilość wierszy i kolumn obrazów).

W zestawie danych opisującym obraz z tomografii komputerowej występują dwie sekwencje danych:

 • pierwsza zawiera ReferencedSOPInstanceUID jednoznacznie opisujący obiekt SOP,
 • druga sekwencja zawiera ikonę obrazu – miniaturę o niskiej rozdzielczości, IconImageSequence.

Dodatkowo, zapisane są informacje o przestrzennych współrzędnych obrazu (ImagePositionPatient), orientacji obrazu w przestrzeni (ImageOrientationPatient) oraz odległości między pikselami (PixelSpacing).

Powyżej przedstawiono i omówiono przykład zawartości pliku DICOMDIR. Plik zawiera strumień informacji w postaci ciągu elementów danych, które z kolei tworzą sekwencje i zestawy danych (ang. Item), opisujące informacje medyczne (np. pacjenta, badanie czy obraz CT). Zestawy danych tworzą hierarchię odzwierciedlającą zależności między danymi. Podobną budowę ma każdy plik standardu DICOM.

HomePage

Dydaktyka

Materiały do pobrania

Praca naukowa

Programowanie

Projekty

Lista stron


edit

Page last modified on 02.02.2009, 20:46 - Powered by PmWiki

|