ET2ST »

Wizualizacja w systemach biomedycznych

Ciekawe studia II stopnia!

Pragnę serdecznie zachęcić do studiowania na specjalności Pomiary technologiczne i biomedyczne, prowadzonej na kierunku Elektrotechnika w ramach studiów II stopnia. W szczególności chciałbym zaprosić na prowadzony przeze mnie przedmiot pod tytułem Wizualizacja w systemach biomedycznych.

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z nowoczesnymi metodami wizualizacji danych pomiarowych technologicznych i biomedycznych, głównie poprzez przedstawienie możliwości biblioteki VTK. Podczas ćwiczeń zostaną zaprezentowane praktyczne sposoby wykorzystania biblioteki VTK do tworzenia aplikacji przetwarzających i wizualizujących dane.

Darmowe materiały dla studentów AGH :)

Każdy student specjalności Pomiary Technologiczne i Biomedyczne otrzyma komplet materiałów, w tym specjalnie przygotowane skrypty do ćwiczeń oraz obszerne podręczniki! Wśród nich znajduje się również skrypt mojego autorstwa pod tytułem "Wizualizacja danych biomedycznych".

Osoby zainteresowane problemami wizualizacji danych, pragnące zapoznać się z zawartością skryptu "Wizualizacja danych biomedycznych" proszę o kontakt. Skrypt jest wprawdzie opracowany na potrzeby studentów specjalności PTiB, możliwy jest wgląd do egzemplarza autorskiego :)

Program wykładu

  • Percepcja obrazu przez człowieka oraz jej wpływ na zdolność analizowania informacji.
  • Popularne standardy zapisu danych.
  • Podstawowe metody wizualizacji danych jednowymiarowych (zapisy czasowe, analizy statystyczne) oraz wielowymiarowych (np. obrazy, dane medyczne, analizy czasowo-czestotliwościowe i czasowo-amplitudowe, wielokryterialne analizy statystyczne i wyniki optymalizacji, pola skalarne wektorowe i tensorowe, duże zbiory danych itp.).
  • Zaawansowane algorytmy wizualizacji: szybkie metody generowania obrazów przestrzennych, fotorealistyczny i niefotorealistyczny rendering powierzchni, rendering wolumetryczny, wizualizacja grafów oraz dużych zbiorów danych, prezentacja danych pochodzących z różnych źródeł.
  • Przykłady praktycznego zastosowanie wizualizacji, np. do planowania i wspomagania zabiegów medycznych, wspomagania projektowania, prezentacji wyników symulacji i modelowania.

Ciekawe miejsca w sieci

Zrealizowane projekty studentów

...

Komentarze

Proszę o konstruktywne komentarze ;)

Komentarz: 
Autor: 
Przepisz code 727

HomePage

Dydaktyka

Materiały do pobrania

Praca naukowa

Programowanie

Projekty

Lista stron


edit

Page last modified on 01.10.2012, 23:32 - Powered by PmWiki

|