ET2ST »

Wyklad

Program wykładu 1

  • Percepcja obrazu przez człowieka oraz jej wpływ na zdolność analizowania informacji.
  • Popularne standardy zapisu danych.
  • Podstawowe metody wizualizacji danych jednowymiarowych (zapisy czasowe, analizy statystyczne) oraz wielowymiarowych (np. obrazy, dane medyczne, analizy czasowo-czestotliwościowe i czasowo-amplitudowe, wielokryterialne analizy statystyczne i wyniki optymalizacji, pola skalarne wektorowe i tensorowe, duże zbiory danych itp.).
  • Zaawansowane algorytmy wizualizacji: szybkie metody generowania obrazów przestrzennych, fotorealistyczny i niefotorealistyczny rendering powierzchni, rendering wolumetryczny, wizualizacja grafów oraz dużych zbiorów danych, prezentacja danych pochodzących z różnych źródeł.
  • Przykłady praktycznego zastosowanie wizualizacji, np. do planowania i wspomagania zabiegów medycznych, wspomagania projektowania, prezentacji wyników symulacji i modelowania.
1 na razie wersja okrojona, na podstawie sylabusa

HomePage

Dydaktyka

Materiały do pobrania

Praca naukowa

Programowanie

Projekty

Lista stron


edit

Page last modified on 07.09.2010, 00:53 - Powered by PmWiki

|