Main »

Publikacje

Jestem autorem lub współautorem wielu publikacji, głównie związanych z przetwarzaniem danych medycznych. Aktualną listę można znaleźć pod tym adresem.


Wybrane publikacje

IMAGE AND VIDEO PROCESSING TASKS IN COMPUTER AIDED MEDICAL INTERVENTIONS ON THE EXAMPLE OF TRANSBRONCHIAL BIOPSY (WYBRANE ZAGADNIENIA PRZETWARZANIA OBRAZÓW I SEKWENCJI WIDEO W ZASTOSOWANIU DO KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA ZABIEGÓW MEDYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE BIOPSJI PRZEZOSKRZELOWEJ)

XI SYMPOSIUM NTIAV'2006, Białystok,

Jarosław BUŁAT*, Krzysztof DUDA*, Andrzej SKALSKI*, Mirosław SOCHA*, Paweł TURCZA*, Tomasz TWARDOWSKI*, Tomasz ZIELIŃSKI*, Mariusz DUPLAGA**

Artykuł opisuje wybrane zagadnienia z zakresu przetwarzania sygnałów dotyczące projektu systemu nawigacji końcówki bronchoskopu w trakcie zabiegu z wykorzystaniem technik dopasowania obrazów. Zawarto w nim podstawy teoretyczne omawianych problemów oraz szeroki przegląd literatury, a także przykłady zaczerpnięte z oryginalnych prac autorów. Omówiono algorytmy rekonstrukcji, segmentacji i wizualizacji danych CT (computed tomography). Podstawą system nawigacji jest ciągłe porównywanie obrazów z dwóch źródeł: kamery bronchoskopu i wirtualnego drzewa oskrzelowego wizualizowanego na podstawie danych CT. W przypadku, gdy obraz wirtualny jest podobny do obrazu rzeczywistego przyj-muje się, że kamera bronchoskopu w drzewie oskrzelowym ma tę samą pozycję co kamera wirtualna w danych CT. W artykule omówiono następujące aspekty projektowe systemu nawigacji: rekonstrukcję drzewa oskrzelowego z danych CT, korekcję zniekształceń kamery bronchoskopu, szybką estymację ruchu własnego bronchoskopu oraz dopasowanie obrazów rzeczywistych i wirtualnych w przestrzeni 2D i 3D. PDF

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZABIEG TRANSBRONCHIALNEJ IGŁOWEJ BIOPSJI ASPIRACYJNEJ METODĄ WIRTUALNEJ BRONCHOSKOPII

Mirosław Socha+, Mariusz Duplaga#, Paweł Turcza+, Tomasz Zieliński+

STRESZCZENIE: W pracy omówiono zastosowane rozwiązania programowe oraz sprzętowe, umożliwiające wykorzystanie metody wirtualnej bronchoskopii podczas zabiegów bronchoskopowych. Przedstawiono w niej stworzone oprogramowanie, którego głównym celem jest wspomaganie endoskopisty podczas transbronchialnej igłowej biopsji aspiracyjnej. Oprogramowanie to pozwala na trójwymiarową rekonstrukcję tchawicy i oskrzeli na podstawie danych z tomografii komputerowej pacjenta poprzez wykorzystanie biblioteki VTK. Generowane są w pełni interaktywne dwuwymiarowe obrazy wielopłaszczyznowych przekrojów oraz wirtualny, przestrzenny obraz drzewa oskrzelowego. Na ich podstawie lekarz lokalizuje przed zabiegiem struktury klatki piersiowej, które mogą być zajęte procesem chorobowym a następnie w trakcie biopsji, w sposób przybliżony, może wyznaczyć optymalne miejsce nakłucia ściany tchawicy i oskrzeli, porównując obraz endoskopowy z obrazem wirtualnym wyświetlanym na monitorze komputerowym. PDF

FAST ESTIMATION OF BRONCHO-FIBEROSCOPE EGOMOTION FOR CT-GUIDED TRANSBRONCHIAL BIOPSY

T. Twardowski, T. Zielinski, K. Duda, M. Socha, M. Duplaga

ABSTRACT: The paper addresses the problem of very fast real-time esti- mation of forward and backward broncho-fiberoscope ego- motion during the medical procedure of transbronchial bi- opsy. The proposed algorithm significantly differs from standard egomotion routines since it exploits specific rota- tional features of the bronchoscopic images resulting from approximate cylinder-like structure of airways segments. The method is described in detail in the paper and tested on synthetic and real-word endoscope images. Reported results explicitly confirm its efficiency. PDF

ALGORYTMICZNA KOREKCJA ZNIEKSZTAŁCEŃ GEOMETRYCZNYCH KAMERY BRONCHOSKOPU (ALGORITHMIC CORRECTION OF GEOMETRIC DISTORTION OF BRONCHOSCOPE CAMERA)

Mirosław Socha, Krzysztof Duda, Tomasz P. Zieliński, Mariusz Duplaga

STRESZCZENIE W pracy omówiono, przetestowano i porównano dwie metody korekcji zniekształceń geometrycznych kamery bronchoskopu: 1) metody dedykowanej dla korekcji endoskopów oraz 2) metody ogólnego przeznaczenia. Parametry modeli obu metod wyznaczono dla wideo bronchoskopu Olympus BF-160.

ABSTRACT In this work presentation, results and comparison of correction of geometrical distortion of bronchoscope camera is given. Two methods are considered: 1) the one dedicated for endoscope's cameras and 2) the general purpose one. The parameters for both models are estimated for video bronchoscope Olympus BF-160. PDF

HomePage

Dydaktyka

Materiały do pobrania

Praca naukowa

Programowanie

Projekty

Lista stron


edit

Page last modified on 09.02.2009, 14:15 - Powered by PmWiki

|