From Mirek Socha zapraszam!

Main: Semestr Letni

W semestrze letnim (2009):

  1. laboratorium z przedmiotu Podstawy Metrologii, poniedziałek od 8:00 do 9:30
  2. laboratorium z przedmiotu Pomiary Wielkości Nieelektrycznych dla studentów III roku kierunku Elektrotechnika, poniedziałek od 11:30 do 13:30, dodatkowe informacje, instrukcje
  3. laboratorium z przedmiotu Pomiary Wielkości Nieelektrycznych dla studentów I roku studiów niestacjonarnych (SUM) specjalności Automatyka i Metrologia, zgodnie z harmonogramem, dodatkowe informacje, instrukcje
Retrieved from http://home.agh.edu.pl/~socha/pmwiki/pmwiki.php/Main/SemestrLetni
Data ostatniej modyfikacji: 09.03.2009, 10:02