From Mirek Socha zapraszam!

Main: Semestr Zimowy

W semestrze zimowym prowadzę następujące zajęcia (2009/2010):

  1. laboratorium z przedmiotu Metrologia I, dla studentów II roku kierunku Elektrotechnika, poniedziałek od 11:00 do 14:00 , dodatkowe informacje
  2. laboratorium z przedmiotu Komputerowe Systemy Pomiarowe dla studentów III roku kierunku Informatyka Stosowana, strona prowadzącego wykład oraz laboratorium dr. Wacława Gawędzkiego, czwartek 13:00-16:15, dodatkowe informacje, instrukcje
Retrieved from http://home.agh.edu.pl/~socha/pmwiki/pmwiki.php/Main/SemestrZimowy
Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2009, 00:31