From Mirek Socha zapraszam!

Profiles: Mirek

mgr inż. Mirosław Socha
Katedra Metrologii AGH
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
paw. B1, pok. 205
tel. 12-6172711

Retrieved from http://home.agh.edu.pl/~socha/pmwiki/pmwiki.php/Profiles/Mirek
Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2008, 13:05