Programowanie »

C Make

Program niezbędny do kompilacji bibliotek VTK oraz ITK. Umożliwia skonfigurowanie "surowego" kodu dla konkretnego kompilatora dostępnego na uruchamianej platformie. W środowisku Linux istnieje w repozytorium pakiet cmake oraz nakładka graficzne cmake-gui.

Strona domowa projektu cmake.

HomePage

Dydaktyka

Materiały do pobrania

Praca naukowa

Programowanie

Projekty

Lista stron


edit

Page last modified on 01.10.2009, 00:11 - Powered by PmWiki

|