From Mirek Socha zapraszam!

Programowanie: C Make

Program niezbędny do kompilacji bibliotek VTK oraz ITK. Umożliwia skonfigurowanie "surowego" kodu dla konkretnego kompilatora dostępnego na uruchamianej platformie. W środowisku Linux istnieje w repozytorium pakiet cmake oraz nakładka graficzne cmake-gui.

Strona domowa projektu cmake.

Retrieved from http://home.agh.edu.pl/~socha/pmwiki/pmwiki.php/Programowanie/CMake
Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2009, 00:11