From Mirek Socha zapraszam!

Programowanie: Git

Repozytorium na github

W ramach testów założyłem własne konto na serwerze github: https://github.com/Mirek-Socha

Można tam będzie znaleźć głównie "szkielety programów" czyli tzw. gotowce, mam nadzieję że będą przydatne. Każde repozytorium projektu na serwerze ma własny adres, który można użyć do skopiowania projektu na dysk lokalny. Przykładowo, wydanie w terminalu komendy:

git clone git://github.com/Mirek-Socha/QtVtkStarter.git

spowoduje skopiowanie całej zawartości projektu QtVtkStarter:)

Pod tym adresem https://github.com/Mirek-Socha/QtVtkStarter/tree/minimal znajduje się strona projektu.


Podstawy git

git-scm.com


Narzędzie do zarządzania wersjami kodu o działaniu "podobnym" do CVS czy Subversion, ale zupełnie innej filozofii :) Podstawową różnicą jest działanie rozproszone, bez "wydzielonego serwera". Git umożliwia tworzenie mini repozytoriów na własne potrzeby, bez konieczności zaprzęgania całej architektury klient-serwer. Warto spróbować!

Po co używać? Dla bezpieczeństwa a przede wszystkim dla uniknięcia bałaganu :) Podobni istnieją dwie kategorie ludzi: ci którzy robią kopie zapasowe i ci którzy będą je robić. Można wypracować sobie nawyk "robienia zipa" z katalogiem projektu, ale bardzo trudno takiego "zipa" przeszukiwać. Git umożliwia automatyczne zarządzanie kolejnymi wersjami i jednocześnie, może robić zdalny backup, choćby na serwerze uczelnianym z ssh :)

Przykład śledzenia wersji biblioteki VTK wyświetlony w programie QGit:

W postaci kolorowego grafu prezentowana jest "plątanina" różnych wersji, które są łączone oraz rozdzielane przez różnych użytkowników.

Linki

Na skróty..

Instalacja w Ubuntu

Potrzebny jest pakiet git-core, więc w terminalu wydajemy komendę:

sudo apt-get install git-core

Mogą się również przydać "nakładki graficzne", np.: gitk lub zdecydowanie ładniejszy qgit.

Po instalacji niezbędna jest minimalna konfiguracja, w konsoli wydajemy takie dwie komendy:

git config --global user.name "Imię lub nick użytkownika"
git config --global user.email "adres@mailowy.pl"

Poprawność można zweryfikować poleceniem: git config -l

Tworzenie nowego projektu

Każdy projekt (program czy Latex), można zarządzać przy użyciu Git'a. Dodanie kontroli wersji jest banalne:

cd projekt
git init
git add .
git commit -m "pierwsza wrzutka"

I już gotowe :D

Używanie

Najprostszym użyciem jest jedynie śledzenie zmian:

... edycja plików projektu ...
git status                   <- sprawdzenie zmian
git add plik.c               <- dodanie konkretnego pliku LUB...
git add .                    <- dodanie wszystkich plików
git commit -m "komentarz..." <- opis dokonanych zmian

... edycja, edycja ...
git status
git add .                    <- dodanie wszystkich plików
git commit -m "komentarz..." <- opis dokonanych zmian
... itd

Zdalne repozytorium

Przetestowałem na serwerze galaxy metodę opisaną tutaj: http://marioosh.5dots.pl/2009/08/20/praca-ze-zdolnym-repozytorium-w-git.html

Przydatne narzędzia

Istnieje kilka narzędzi, które ułatwiają pracę z Gitem:

Retrieved from http://home.agh.edu.pl/~socha/pmwiki/pmwiki.php/Programowanie/Git
Data ostatniej modyfikacji: 09.11.2011, 13:46