Projekty »

Dyplomowe

UWAGA! Strona jest zazwyczaj nieaktualna! Zainteresowanych współpracą studentów proszę o kontakt.

Prace inżynierskie

Wirtualne Dłuto
Pomiar położenia w przestrzeni przy użyciu akcelerometrów oraz żyroskopów (zarezerwowana propozycja)
Color
Aplikacja do wizualizacji obrazów kolorowych w różnych przestrzeniach barw (zarezerwowana)
DICOM light
Przeglądarka danych medycznych zapisanych w formacie DICOM.
Celem pracy jest zaprojektowanie oraz implementacja programu umożliwiającego wczytywanie danych medycznych oraz ich wizualizację. Program będzie umożliwiał wczytanie dowolnych danych zapisanych w formacie DICOM, pochodzących z różnych źródeł, oraz wykorzystywał będzie niezależne od systemu operacyjnego biblioteki VTK oraz Qt.

Prace magisterskie

  • Wizyjny system sterowania aplikacją komputerową bazujący na rozpoznawaniu gestów. (realizowana)
W pracy planuje się dokonanie przeglądu literatury dotyczącej algorytmów przetwarzania i analizy obrazów w zastosowaniu do rozpoznawania gestów. Dodatkowo, wybrane algorytmy zostaną zaimplementowane oraz przetestowane pod kątem sterowania pracą aplikacji do wizualizacji przez lekarza w warunkach sali zabiegowej.
  • Bezdotykowa rekonstrukcja powierzchni obiektów z wykorzystaniem obrazów wideo oraz oświetlenia laserowego.
Celem pracy jest wybór oraz implementacja wybranej metody bezdotykowej rekonstrukcji powierzchni rzeczywistych obiektów na podstawie obrazu wideo oraz oświetlenia laserowego. Akwizycja obrazów zostanie dokonana za pomocą przemysłowych kamer dostępnych w Katedrze Metrologii.
  • Uniwersalna przeglądarka DICOM z obsługą danych on-line oraz off-line

HomePage

Dydaktyka

Materiały do pobrania

Praca naukowa

Programowanie

Projekty

Lista stron


edit

Page last modified on 27.06.2013, 23:15 - Powered by PmWiki

|