Projekty »

MSIB

Projekty zrealizowane przez studentów MSIB

  • Przeglądarka plików biochemicznych (sprawozdanie)
    • cel: Przedmiotem projektu było wykorzystanie połączenia Qt i VTK w celu opracowania prostej przeglądarki plików formatu PDB (opisujących strukturę białek). Dodatkowo program miał mieć możliwość zmiany wyglądu cząsteczek, np. skalowania, lub pokazywania tylko niektórych elementów cząsteczki z pominięciem innych.
    • wyniki:
  • realizacja: Barbara Tomaka oraz Katarzyna Żmuda, MSIB, AGH
  • Wolumetryczna wizualizacja danych

HomePage

Dydaktyka

Materiały do pobrania

Praca naukowa

Programowanie

Projekty

Lista stron


edit

Page last modified on 26.06.2011, 21:50 - Powered by PmWiki

|