Qt »

Q Color Dialog

Opis

Klasa umożliwia zapytanie użytkownika o kolor.

Przykład użycia


  QColor color = QColorDialog::getColor();  // wywołanie okienka
    if (color.isValid())                    // sprawdzenie poprawnosci
        xxx->setColor(color);               // użycie koloru :)
 

HomePage

Dydaktyka

Materiały do pobrania

Praca naukowa

Programowanie

Projekty

Lista stron


edit

Page last modified on 08.02.2011, 12:15 - Powered by PmWiki

|