From Mirek Socha zapraszam!

Qt: Q Color Dialog

Opis

Klasa umożliwia zapytanie użytkownika o kolor.

Przykład użycia


  QColor color = QColorDialog::getColor();  // wywołanie okienka
    if (color.isValid())                    // sprawdzenie poprawnosci
        xxx->setColor(color);               // użycie koloru :)
 
Retrieved from http://home.agh.edu.pl/~socha/pmwiki/pmwiki.php/Qt/QColorDialog
Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2011, 12:15