Qt »

Q Debug

Opis

Klasa ułatwia debugowanie programu. Więcej szczegółów można znaleźć na stronach dokumentacji.

Przykłady


     qDebug() << "Date:" << QDate::currentDate();
     qDebug() << "Types:" << QString("String") << QChar('x') << QRect(0, 10, 50, 40);
     qDebug() << "Custom coordinate type:" << coordinate;

     qDebug("Items in list: %d", myList.size());
 

HomePage

Dydaktyka

Materiały do pobrania

Praca naukowa

Programowanie

Projekty

Lista stron


edit

Page last modified on 15.12.2010, 16:21 - Powered by PmWiki

|