Qt »

Q File Dialog

Opis

Klasa umożliwiająca wybranie przez użytkownika pliku lub katalogu. Dokumentacja klasy.

Przykład użycia

Pobranie ścieżki do pliku:


 QString fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this, tr("Open File"),
                                                 "/home",
                                                 tr("Images (*.png *.xpm *.jpg)"));
 

Filtr plików może być dowolnie konfigurowany. Podwójny średnik ;; rozdziela różne kategorie plików:


 QString fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this, tr("Open File"), "/home",
                    tr("Images (*.png *.xpm *.jpg);;Text files (*.txt);;XML files (*.xml)"));

 

Inną metodą jest stworzenie listy filtrów:


 QStringList filters;
 filters << "Image files (*.png *.xpm *.jpg)"
         << "Text files (*.txt)"
         << "Any files (*)";

 QFileDialog dialog(this);
 dialog.setNameFilters(filters);
 dialog.exec();                        // uruchomienie 'dialogu'
 

Dostęp do wielu plików:


 QStringList files = QFileDialog::getOpenFileNames(
                         this,
                         "Select one or more files to open",
                         "/home",
                         "Images (*.png *.xpm *.jpg)");
 

Pobranie ścieżki do istniejącego katalogu:


 QString dir = QFileDialog::getExistingDirectory(this, tr("Open Directory"),
                                                 "/home",
                                                 QFileDialog::ShowDirsOnly
                                                 | QFileDialog::DontResolveSymlinks);
 

HomePage

Dydaktyka

Materiały do pobrania

Praca naukowa

Programowanie

Projekty

Lista stron


edit

Page last modified on 15.12.2010, 13:59 - Powered by PmWiki

|