From Mirek Socha zapraszam!

Qt: Q Input Dialog

Opis

Okno dialogowe, które umożliwia pobranie jednej wartości: tekstowej getText(), wartości z listy getItem(), liczby rzeczywistej getDouble() oraz wartości całkowitej getInt().

Przykłady

Użycie klasy, na podstawie dokumentacji.


     bool ok;
     QString text = QInputDialog::getText(this, tr("QInputDialog::getText()"),
                                          tr("User name:"), QLineEdit::Normal,
                                          QDir::home().dirName(), &ok);
     if (ok && !text.isEmpty())
         textLabel->setText(text);
 

     bool ok;
     int i = QInputDialog::getInt(this, tr("QInputDialog::getInteger()"),
                                  tr("Percentage:"), 25, 0, 100, 1, &ok);
     if (ok)
         integerLabel->setText(tr("%1%").arg(i));
 

     bool ok;
     double d = QInputDialog::getDouble(this, tr("QInputDialog::getDouble()"),
                                        tr("Amount:"), 37.56, -10000, 10000, 2, &ok);
     if (ok)
         doubleLabel->setText(QString("$%1").arg(d));
 

     QStringList items;
     items << tr("Spring") << tr("Summer") << tr("Fall") << tr("Winter");

     bool ok;
     QString item = QInputDialog::getItem(this, tr("QInputDialog::getItem()"),
                                          tr("Season:"), items, 0, false, &ok);
     if (ok && !item.isEmpty())
         itemLabel->setText(item);
 
Retrieved from http://home.agh.edu.pl/~socha/pmwiki/pmwiki.php/Qt/QInputDialog
Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2010, 15:21