From Mirek Socha zapraszam!

Qt: Q Reg Exp

Opis

Potężne narzędzie do analizy tekstu z wykorzystaniem wyrażeń regularnych.

Dokumentacja QRegExp.

Przykład wykorzystania

Na podstawie dokumentacji QRegExp.


 QRegExp mark("\\b"      // word boundary
               "[Mm]ark" // the word we want to match
             );

 QRegExp rx("*.txt");
 rx.setPatternSyntax(QRegExp::Wildcard);
 rx.exactMatch("README.txt");        // returns true
 rx.exactMatch("welcome.txt.bak");   // returns false

 QRegExp rx("\\b(mail|letter|correspondence)\\b");
 rx.indexIn("I sent you an email");     // returns -1 (no match)
 rx.indexIn("Please write the letter"); // returns 17

 QRegExp rx("(\\d+)(\\s*)(cm|inch(es)?)");
 int pos = rx.indexIn("Length: 36 inches");
 QStringList list = rx.capturedTexts();
 // list is now ("36 inches", "36", " ", "inches", "es")

 QRegExp rxlen("(\\d+)(?:\\s*)(cm|inch)");
 int pos = rxlen.indexIn("Length: 189cm");
 if (pos > -1) {
     QString value = rxlen.cap(1); // "189"
     QString unit = rxlen.cap(2);  // "cm"
     // ...
 }
 
Retrieved from http://home.agh.edu.pl/~socha/pmwiki/pmwiki.php/Qt/QRegExp
Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2010, 13:15