From Mirek Socha zapraszam!

Students: Elektrotechnika II rok

Witam studentów Elektrotechniki!

Materiały

Oficjalne materiały znajdują się na stronie Katedry Metrologi pod adresem: http://www.kmet.agh.edu.pl/www/?q=node/136

W sekcji Metrologia, problemy podstawowe można znaleźć następujące dokumenty:

Odczyt plików WFM z oscyloskopu Rigoll

Używane podczas ćwiczeń oscyloskopy RIGOL zapisują pliki w kilku formatach, między innymi w plikach z rozszerzeniem WFM. Uwaga! To nie są pliki z grafiką wektorową WMF!

Pliki WFM (waveform file) służą do przesyłania "przebiegów czasowych" np. z cyfrowych oscyloskopów oraz do generatora. Dzięki takiej wymianie danych, można generować praktycznie dowolne przebiegi. Format został opracowany przez firmę Tektronik, czołowego producenta oscyloskopów cyfrowych, i jak widać staję się standardem. Niestety pliki z Rigolla nie są w 100% kompatybilne z Tektronikami.

Funkcja do odczytu plików w formacie WFM do matlaba można znaleźć pod tym adresem:

Można również skorzystać z oprogramowania dostarczanego przez Rigolla oraz Tektronik, ale zazwyczaj wiąże się to z rejestracją danych osobowych.

Instalacja

Po ściągnięciu pliku należy skopiować funkcję readRigolWaveform.m do katalogu w którym zgromadzono pliki, które chcemy odczytać. Można również umieścić plik z funkcją w katalogu z innymi funkcjami bibliotecznymi. Dzięki temu można będzie użyć funkcji w dowolnym katalogu :) Aby sprawdzić gdzie "zagląda" matlab w poszukiwaniu komend należy wywołać funkcję path. W moim przypadku umieściłem funkcję w katalogu /usr/local/matlabR2008a/work.

Dokumentacja

Każda funkcja w matlabie posiada dokumentację, można ją wywołać następującą komendą:

>> help readRigolWaveform
 Reads a binary waveform (.wfm) file stored by a Rigol oscilloscope.

 readRigolWaveform(filename) Displays information about the recorded
 signal(s) in the waveform file and plots the signal(s).

 filename - filename of Rigol binary waveform


 [y, nfo] = readRigolWaveform(filename) Reads the signal(s) in the
 specified file.

 filename - filename of Rigol binary waveform
 y    - column array with data. If both channels were recorded it
       contains two channels.
 nfo   - structure with time axis and other information
       nfo.x0: time corresponding to first sample
       nfo.dx: sample time (= 1 / sample_frequency)
       nfo.notes: text field other oscilloscope settings

Jeżeli po wydaniu komendy help readRigolWaveform nie otrzymamy powyższych informacji, może to oznaczać, że funkcja nie jest poprawnie zainstalowana (np. jest skopiowana do katalogu do którego matlab "nie zagląda").

Odczyt danych

Użycie funkcji jest bardzo proste:

>> readRigolWaveform('NewFile5.wfm')
---
Filename: NewFile5.wfm
Record length: 8k
- Time axis
  scale: 5 ms/div
  delayed: 0 s
  sample frequency: 50 kS/s
- Ch1
  scale: 500 mV/div
  position: -400 mV
  probe attenuation: 1x
- Ch2
  scale: 50 mV/div
  position: -14 mV
  probe attenuation: 1x
- Trigger
  mode: edge
  source: ch1
>>

Jak widać, funkcja zwraca na konsolę informację o nastawach oscyloskopu, pojawia się również wykres z zarejestrowanym przebiegiem:


Rys.1. Przykład zarejestrowanego przebiegu z dwóch kanałów, z poprawnie wyskalowanymi osiami.

Dzięki temu, że mamy dostęp do poszczególnych próbek przebiegu, można użyć edytora Plot Tools do np. zmiany zakresów:


Rys.2. Przykład zmiany skali osi czasu.

W sprawozdaniach można zamieścić wykresy oryginalne lub ze zmienionymi skalami, dodanymi opisami... Zawartość powinna zależeć od tego "co Państwo chcecie pokazać" :)

Powodzenia!

Opinie i komentarze

Proszę o konstruktywne opinie i uwagi ;)

xyz?28 March 2011, 22:46

Miszcz Painta :D

Komentarz: 
Autor: 
Przepisz code 295

Retrieved from http://home.agh.edu.pl/~socha/pmwiki/pmwiki.php/Students/ET1r
Data ostatniej modyfikacji: 28.03.2011, 22:46