From Mirek Socha zapraszam!

Students: Materiały do pobrania

Wszystkie materiały umieszczone na stronach wymagających podania hasła udostępnione są dla osób uprawnionych wyłącznie do użytku osobistego. Materiały te chronione są prawem autorskiem lub mogą zawierać poufne informacje chronione przepisami "o ochronie danych osobowych". Ich rozpowszechnianie bez wiedzy autorów jest zabronione!

Bardzo proszę o nie rozpowszechnianie tych materiałów np. przez umieszczanie na ogólnie dostępnych stronach internetowych lub forach.

Hasła do konkretnych działów udostępnione będą studentom podczas zajęć wprowadzających :)

Informacje dla studentów kierunków:

Materiały nie związane z prowadzonymi zajęciami:

Komentarze

Proszę o konstruktywne opinie ;)

Komentarz: 
Autor: 
Przepisz code 857

Retrieved from http://home.agh.edu.pl/~socha/pmwiki/pmwiki.php/Students/Materia%c5%82yDoPobrania
Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2010, 16:28