27 lutego 2016

Prace dyplomowe


 

 

 Propozycje tematów:
1. Magnetyczny uchwyt w synchronicznym eliminatorze drgań. Urządzenie do zapobiegania przemieszczenia kul w komorze eliminatora, w celu minimalizacji amplitudy drgań w rezonansie przejściowym maszyny wirnikowej
2. System rejestracji położenia wirujących mas, za pomocą kamery Celem pracy jest zbudowanie systemu akwizycji obrazu, rejestrujących położenie kul w synchronicznym eliminatorze drgań.